Introductie

Cloud computing, social media, big data en 24x7 online devices. We zijn allemaal sterk afhankelijk van IT diensten. Deze diensten zijn in hoge mate afhankelijk van elkaar en leveren vele samenwerkende partijen (zie figuur). In mijn leven als creatief denker, consultant, ondernemer en onderzoeker (PhD) heb ik innovaties ontwikkeld om de prestaties van IT diensten in dergelijke complexiteit te verhogen. Deze site geeft een overzicht van deze innovaties.

chainconnection

Gefascineerd door performance in netwerken
Meer dan 10 jaar werkzaam met netwerkvraagstukken en performance verbeteringen bij grote internationale bedrijven in de informatie-intensieve sector (zie LinkedIn).

  In beperkingen geloof ik niet, wel in het innoveren en implementeren van oplossingen.

Innovaties voor de praktijk
In 2005 ben ik gestart met het ontwikkelen van een bibliotheek met best-practices voor het realiseren van grootschalige veranderingen in de informatie-intensieve sector. Het ontwikkelen van deze bibliotheek, onder de naam Common Sense®, werd getriggerd door Thijs Homan die ik tijdens mijn Master (MSc) Organizational Change en Supply Chain Management ontmoette. Deze best-practices zijn in de loop der jaren op internationale schaal toegepast. Inmiddels mag ik deel uit maken van een netwerk met gelijkgestemden voor de toepassing en ontwikkeling van Common Sense.

Recent heb ik een dissertatie (PhD) afgerond aan de Vrije University te Amsterdam die ik op 18 juni 2015 verdedig. Mijn PhD heeft geresulteerd in wetenschappelijke publicaties over prestatieverbeteringen en Agility in netwerken van IT dienstverleners. Deze PhD heeft tevens geleid tot innovaties op het gebied van Scaled Agile en het verminderen van IT incidenten in complexe omgevingen.

Verbondenheid met Search4Solutions
Verder ben ik officieel verbonden met Search4Solutions BV als managing partner and strategy consultant. Search4Solutions vindt creatieve manieren en ongebaande paden om de prestaties in organisaties in de informatie-intensieve sector te vergroten.

Lezingen op events en seminars
Regelmatig ontvang ik verzoeken om lezingen en presentatie te geven op events en seminars. Dat vind ik leuk om te doen neem dus gerust contact op voor meer informatie.

 

Contact